Sauna hüdroisolatsioon

50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti. Loe siit kuidas punkte saada 30 korda Seda faili on alla laetud 30 korda 5 lehte Lehekülgede arv dokumendis 21/11/2010 Kuupäev, millal dokument üles laeti

Tallinna Ehituskool
Hüdroisolatsioon saunasElvis Aas
Õr 26
Tallinn 2010
Sisukord

1. Sissejuhatus
2. Kõik algab planeerimisest
3. Kalded korda
4. Põrandaküte ei ole pelgalt mugavus
5. Märjad ja kuivad tsoonid
6. Esmalt seinad
7. Põranda tegemisel ole hoolas
8. Puhtus on pool elu
9. Testitud ja turvaline
Saunaruumid veekindlaks

Saunu, vannitube, dushiruume jt. märgi ruume planeerides tuleb tagada konstruktsioonide
veekindlus. Pinda ei saa vettpidavaks keraamiliste plaatide paigaldamisega, kuna plaadisegu ning
vuukide täitmiseks kasutatav tsementalusel vuugitäidis on poorne ja loob veele ja niiskusele
suurepärase tee aluspinda tungimiseks. Niiskuskahjustuste, hallituse ja bakterite tekkimise
vältimiseks tuleb plaatide alla alati paigaldada hüdroisolatsioon.

Kõik algab planeerimisest

Kui sauna tulevane asukoht majas on kindlaks määratud, tuleks planeerida ruumide paigutus ja
trappide asukohad põrandal. Väiksema eramu sauna puhul, mis koosneb leiliruumist ja pesuruumist
ning mahutab 2-4 inimest, piirdutakse sageli ühe pesuruumi paigaldatud trapiga. Leiliruumi sattuv
võimalik vesi juhitakse põrandakallete abil leiliruumi ukse alt pesuruumi trappi.
Sile ja tugev betoonpind sobib hästi saunaruumi põranda aluspinnaks. Sobivad on ka kahekordselt
paigaldatud spetsiaalne erikõva põrandakipsplaat või niiskuskindel tsementkiudplaat (nn.
Lujaplaat).

Kalded korda

Põrandakalded tuleb konstrueerida nii, et vesi ei jääks põrandale loikudena seisma, vaid voolaks
takistamatult trappi. Põrandal seisev vesi tekitab libastumisohu ning lisaks loob soodsad tingimused
hallituse tekkeks. Rusikareegel kallete tegemisel on et kalle peab olema vähemalt 1:100 (1 cm
langust 1 meetri peale). Trapi ümbruses soovitatakse kallet 1:50.

Põrandaküte ei ole pelgalt mugavus

Põrandaküte on muutunud tänapäeva saunade puhul igapäevaseks asjaks. Põrandaküte aitab
kuivatada dushi all käimisest märga põrandat ja kuivatab ruumi õhku. Et küte oleks efektiivne ja
soendaks põrandat ühtlaselt, tuleb ta paigaldada piisavalt sügavale segukihi sisse. Veeküttega
põrandaküte paigaldatakse betoonivalu sisse. Elektrilised põrandaküttekaablid paigaldatakse
samaaegselt põrandakallete valamisega allapoole hüdroisolatsioonikihti. Hüdroisolatsioonikiht
kaitseb kaablit vee eest ning hoiab kaabliisolatsiooni vigastuse korral ära elektrilöögi ohu. Tänu
hüdroisolatsioonikihile on põrandakütte efektiivsus kõrgem, kuna küte ei pea kuivatama märga
betoonikihti. Põrandaküttekaablid peavad jääma igast küljest tasandusseguga ümbritsetuna
tervenisti tasandussegu sisse. Mida sügavamal on kaablid, seda ühtlasemalt soojeneb põrand.
Soovitatav segukihi paksus kaablite peal on ca. 3 cm. Kallete valamiseks ja põrandaküttekaablite
uputamiseks sobib Kiilto Põrandakütte tasandussegu. Peale kallete valamist peab trapp ja põrand
olema täpselt samas tasapinnas, et trapi ja hüdroisolatsiooni liitekoht tuleks kvaliteetne.

Seinad märjas ruumis

Kõik märgades ruumides kasutatavad materjalid peavad olema niiskus/veekindlad. Seda peab
meeles pidama ka seinamaterjali valimisel. Parim seinamaterjal on kivimaterjalist seinaplokid. Kui
niiskus peakski pääsema seinapindadesse, ei suuda ta deformeerida kivist konstruktsioone.
Kiviplokkidest sein on vaja seejärel siledaks pahteldada. Piisavalt hea tulemuse saab, kui sein
pahteldada üks kord niiskuskindal tsementalusel Kestonit TT seinapahtliga. Tänapäeval on väga
levinud ka niiskuskindlatest kipsplaatidest seinakonstruktsioonid. Kipsplaatseina puhul tuleb eriti
hoolikas olla hüdroisolatsiooni tegemisel, et niiskus ja vesi ei pääseks kahjustama
seinakonstruktsiooni. Märjas ruumis ehitusplaatseina vuugid pahteldamist ei vaja.
Märjad ja kuivad tsoonid

Kui aluspinnad on kuivanud ja tolm eemaldatud võib alustada hüdroisolatsiooni tegemisega. Märjas
ruumis jagatakse pinnad niiskeks tsooniks (lagi ja seinapinnad kuhu ei pritsi vett) ning märjaks
tsooniks (lausveega kokkupuutuvad pinnad, s.o. põrand tervenisti ja seina alumine äär, dushinurga
ja vanni tagused seinad ning kraanikausi ümbrus). Märga tsooni kuuluvad pinnad käsitletakse
hüdroisolatsioonimastiksiga ning niiske tsooni pinnad kas samuti hüdroisolatsioonimastiksiga või
niiskustõkkega.

Siinkohal tasub meeles pidada, et niiskustõke vettpidava hüdroisolatsiooni tegemiseks ei sobi.
Niiskustõkke kihipaksus jääb alla 0,1 mm ega kujuta endast lausveele kuigi suurt takistust.
Niiskustõkke eesmärgiks on seinapindade kaitsmine õhus leiduva veeauru eest nendes ruumiosades,
kus lausvee tekkimise ohtu ei ole.

Kui eesmärgiks on täiesti veekindla pinna saamine, tuleb kasutada hüdroisolatsioonimastiksit.
Fibergum hüdroisolatsioonimastiks moodustab pinnale 0,8-1 mm paksuse veekindla, elastse,
kummitaolise kihi. Fibergumi võib kasutada märgades siseruumides – saunad, dushiruumid,
pesuruumid. Hüdroisolatsioon kaitseb ehituskonstruktsiooni lausvee kahjuliku mõju eest, juhul kui
pinnale koguneb vett. Kiilto hüdroisolatsioonimastiks Fibergum sisaldab armatuurkiude, mis tagab
hüdroisolatsioonikihi vastupidavuse ka väiksematele konstruktsiooninihetele.

Esmalt seinad

Hüdroisolatsiooni tegemist alustatakse seintest, et vältida põranda hüdroisolatsiooni kahjustumist
plaatimistöö käigus. Alati tuleks enne töö alustamist läbi lugeda Fibergum-tööjuhis, mille saate
suurematest ehitusmaterjali kauplustest või internetist: www.kiilto.ee . Vajadusel aluspind
krunditakse (vt. Fibergum tööjuhis). Kui krunt on kuivanud, tugevdatakse Kiilto
Nurgatugevduslindi ja mastiksiga kõik ehitusplaatide vuugikohad, püstnurgad ja toruläbiviigud. Ka
kruvipeade kohale tuleks märjale mastiksile kleepida Tugevduslindi tükid. Seejärel kantakse rulliga
kogu seinapinnale kaks kihti Fibergumi, lastes mastiksil kihtide vahel 2 h kuivada. Kindlasti tuleb
kinni pidada ettenähtud kulunormist ja vältida mastiksiga “värvimist”. Rulli tuleks mastiksisse kasta
iga paari rullitõmbe järel. Teisel kihil lastakse kuivada ca. 6 h ja seejärel sein plaaditakse. Vuukida
võib plaaditud pinna Kiilto Vuugitäidisega 3 ööpäeva möödudes.


Põranda tegemisel ole hoolas

Põrandapind krunditakse ettenähtud nakkedispersiooniga, et tagada hüdroisolatsiooni korralik nake
aluspinnaga. Kriitiline punkt põrandal on trapi ja hüdroisolatsiooni liitekoht, mis peab jääma täiesti
veekindel. Loe hoolikalt läbi Fibergum-tööjuhise trapi tihendamise osa ja toimi sellele vastavalt.
Trapi tihendamiseks on Kiiltol spetsiaalsed Trapitugevdustükid, mis paigaldatakse märjale
mastiksile ja hõõrutakse kinni. Alles siis kui mastiks on täielikult kuivanud lõigatakse trapi kohale
auk ja hüdroisolatsiooni ääred painutatakse trapi sisepinnale ja kinnitatakse trapiga kaasasoleva
pingutusvõruga.

Fibergum kantakse seina ja põranda ühenduskohtadesse ja seinale vähemalt 10 cm kõrgusele ning
värskele Fibergumile kinnitatakse Nurgatugevduslint. Seejärel kanna rulliga kogu põrandapinnale
kaks kihti mastiksit, lastes esimesel kihil kuivada 2 h ja teisel kihil 6 h. Põrandpind tuleb isoleerida
täielikult. Osalisest isoleerimisest ei ole kasu, kuna vesi valgub plaatide all edasi kogu põrandapinna
ulatuses. Enne plaatide paigaldamist kontrolli hoolikalt, et põrandale poleks jäänud õhukesi,
läbikumavaid kohti, mis vajaksid tihendamist. Plaatide kinnitamiseks sobivad Kiilto Pro Fix või
Ultra Fix elastne plaadisegu, mis talub hästi ka põrandaküttest tingitud materjalide mahumuutusi.
Puhtus on pool elu

Pesuruumi kasutatakse ja dushi all käiakse päeviti. Pesuvees sisalduv rasv, sampoon ja mustus
kihistub põrandale ja seintele ning vajab eemaldamist. Kivi- ja plaatpindadele, eriti aga plaatide
vuukidesse kipub jääma mustust, millest veega loputades lahti ei saa. Paakunud mustuse
eemaldamiseks plaaditud pinnalt ja vuukidest sobib Kiilto Clean. Plaaditud pindu on kergem
hooldada kui käsitled pinna Kiilto Seal vuugitugevdusvahendiga, mis moodustab pinnale kaitsekihi
kuid ei tee pinda libedaks. Lava, pinkide ja teiste puitdetailide puhastamiseks sobib Kiilto Sauna
saunapesuvahend. Märgade ruumide igapäevaseks koristamiseks on sobiv antibakteriaalse toimega
desinfitseeriv pihlakalõhnaline Kiilto Tehopuhdistaja.

Testitud ja turvaline

Hüdroisolatsioonimaterjale valides tasub eelistada tootjat, kelle tootevalikus on saadaval kõik
märjas ruumis vajaminevad tooted: kruntimisvahendid, põranda- ja seinapahtlid,
hüdroisolatsioonimaterjalid, plaatimissegud, vuugitäidised, hermeetikud ja muidugi
hooldusvahendid. Sel viisil võid olla kindel, et tooted ka omavahel hästi kokku sobivad. Kiilto
Fibergum hüdroisolatsioonisüsteem on läbinud põhjalikud katsetused erapooletutes Soome ja
Rootsi Riiklikes Tehnilistes Uurimiskeskustes ning süsteemile on omistatud sertifikaat kasutamiseks
märgade ruumide hüdroisoleerimiseks. Testitud on toodete omavaheline kokkusobivus ja toodete
omaduste säilumine ka pika aja jooksul ning seega on tarbijal garanteeritud vettpidav ja kauakestev
tulemus. Lisaks on testitud ja sertifitseeritud enamlevinud trapitüüpide ja hüdroisolatsioonimastiksi
ühenduse veekindlus ning mitmesugused märgade ruumide konstruktsioonidetailid, millest on abi
vannitoa hüdroisolatsiooni projekteerimisel ja teostamisel. Lähemalt saab tööjuhistega ja
konstruktsioonidetailide joonistega tutvuda internetiaadressil www.kiilto.ee

Saunadele on soovitav kasutada Fibergum hüdroisolatsioonimastiksit

Kogu dokumendi sisu näeb kui laed faili alla
Autori kommentaar: Tegu on referaadiga.