Plastide identifitseerimine ja kõvadus

50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti. Loe siit kuidas punkte saada 111 korda Seda faili on alla laetud 111 korda 10 lehte Lehekülgede arv dokumendis 09/11/2010 Kuupäev, millal dokument üles laeti

Jump to Navigation Frame
Your location: Assessments › View All Submissions › View Attempt
View Attempt 3 of 3

Title: Praktikum nr.8 Plastide identifitseerimine ja kõvadus
Started: Tuesday 9 November 2010 18:22
Submitted: Tuesday 9 November 2010 18:34
Time spent: 00:11:41
Total score:
100/100 = 100% Total score adjusted by 0.0 Maximum possible score:
100
1.
Kuidas jagunevad plastid päritolu järgi?

Student Response

1. Looduslikud

2. Modifitseeritud looduslikud

3. Sünteetilised

Score: 2,7/2,7


2.
Milline väide on tõene?

Student Response

1. Kõik polümeerid on plastid

2. Kõik plastid on polümeerid

3. Polümeerid on plastide alaliik

Score: 2,7/2,7


3.
Rakendusomaduste järgi millisesse gruppi kuuluvad PC, PA, PET, PMMA?

Student Response

1. Tarbeplastid

2. Konstruktsioonplastid

3. Eriplastid

Score: 2,7/2,7


4.
Rakendusomaduste järgi millisesse gruppi kuuluvad PE, PP, PVC, PS?
Student Response

1. Tarbeplastid

2. Konstruktsioonplastid

3. Eriplastid

Score: 2,7/2,7


5.
Millest koosnevad orgaanilised polümeerid?

Student Response

A. hapnikust

B. süsinikust

C. karbiididest

D. süsivesinikest

Score: 2,7/2,7


6.
Nimetage peamised polümeeride makromolekulide kujud:

Student Response

A. lineaarsed

B. võrkjad

C. võrkjad ja lineaarsed

D. lineaarsed, redeljad, võrkjad
Score: 2,7/2,7


7.
Kuidas muutuvad polümeeri omadused nende vananemisel?

Student Response

A. paremaks

B. algul paranevad, hiljem halvenevad

C. ei muutu

D. halvemaks

Score: 2,7/2,7


8.
Millist polümeeri nimetatakse termoplastiks?

Student Response

A. polümeer, mis tardub ja sulab pöörduvalt

B. polümeer, mis tardub pöördumatult

C. polümeer, mis tardub surve all

D. orgaaniline vaik, mis tardub jahutamisel

Score: 2,7/2,7


9.
Kas kristalliinsed plastid on läbipaistvad?

Student Response

1. jah

2. hägused

3. ei

Score: 2,7/2,7


10.
Mida tähendab amorfne plast?

Student Response

1. Plast millel on korrapärane kristalliine struktuur

2. Plast millel puudub korrapäraline kristalliine struktuur

3. Plast mis koosneb teradest

Score: 2,7/2,7


11.
Amorfsetele termoplastidele on iseloomulik:

Student Response

1. korrapärane struktuur ja halb läbipaistvus (kuni 7% valgust läbib)

2. ebakorrapärane struktuur ja väga hea läbipaistvus ( kuni 93% valgust
läbib)

Score: 2,7/2,7


12.
Kas amorfse plastilehe elastsusmoodul muutub kuumutamisel üle
klaasistumistemperatuuri Tg?
Student Response

A. Ei, elastsusmoodul väheneb oluliselt plastilehe kuumutamisel üle
sulamistemperatuuri.

B. Jah, elastsusmoodul suureneb plastilehe kuumutamisel üle
klaasistumistemperatuuri.

C. Jah, elastsusmoodul väheneb oluliselt plastilehe kuumutamisel üle
klaasistumistemperatuuri.

D. Ei, elastsusmoodul ei muutu plastilehe kuumutamisel üle
klaasistumistemperatuuri.
Score: 2,7/2,7


13.
Kas kristalliinsete termoplastide tööpiirkond lõppeb sulamistemperatuuri
juures?

Student Response

A. ei lõppe

B. Jah lõpeb

Score: 2,7/2,7


14.
Kas Archimedese kaalumise meetodil on võimalik määrata veest kergemate
polümeeride tihedust?

Student Response

1. jah

2. ei

3. jah, vee ja soolalahuse korral

Score: 2,7/2,7


15.
Millised asjaolud mõjutavad tiheduse mõõtetulemust Archimedese meetodi
korral?

Student Response

1. Pinnakonarustesse kinni jäävad mullid

2. Kasutatava vedeliku tihedus

3. Vedeliku temperatuur

Score: 2,7/2,7
16.
Kuidas mõjutab vee temperatuur Archimedese kaalumise meetodil saadud
tulemust?

Student Response

1. Kõrgema temperatuuri korral on tihedus kõrgem

2. Kõrgema temperatuuri korral on tihedus madalam

3. Ei mõjuta

Score: 2,7/2,7


17.
Milline meetod on täpsem polümeeride tiheduse mõõtmisel?

Student Response

1. Vees ja õhus kaalumise meetod (Archimedese seadus)

2. Massi ja mahu määramise meetod.

Score: 2,7/2,7


18.
Mis on Barcoli kõvadusmeetodi eelised Rockwelli meetodi ees?

Student Response

1. Seade on kaasaskantav

2. Tulemused on täpsemad

3. Sobib ka polümeerkomposiitmaterjalide korral

Score: 2,7/2,7


19.
Enim kasutatavateks plastide kõvaduse mõõtmise meetoditeks ja skaaladeks
on?

Student Response

A. Rockwelli meetod ja kuul 6,35 mm

B. Kuulkõvadus ja teraskuul 5 mm

C. Vickersi meetod ja teemantpüramiid

D. Brinelli meetod ja teraskuul 2,5 mm

Score: 2,7/2,7


20.
Kas PC (polükarbonaat) on kergesti lõiketöödeldav?

Student Response

1. jah

2. ei

Score: 2,7/2,7


21.
Milline on enam kasutatav Rockwelli skaala plastide korral?

Student Response

1. A

2. B

3. M

Score: 2,7/2,7


22.
Milline toodud plastidest on suurima kulumiskindlusega?

Student Response

1. PE-LD

2. PS

3. PP

4. PMMA

Score: 2,7/2,7


23.
Kas inimese küüs kriimustab PP (polüpropoleeni) pinda?

Student Response

1. jah

2. ei

Score: 2,7/2,7


24.
Milline väide on tõene?

Student Response

1. Plastid on sama tugevad kui metalsed materjalid
2. Plastid on mõnevõrra nõrgemad kui metalsed materjalid

3. Plastid on märgatavalt nõrgemad kui metalsed materjalid

Score: 2,7/2,7


25.
Mitu suurusjärku erinevad termoplastide tõmbekatsel saadud mehaanilised
omadused metallidest?

Student Response

A. Termoplastide tõmbetugevus on suurusjärgu võrra kõrgem kui
metallidel.

B. Termoplastide tõmbeelastsusmoodul on neli suurusjärku madalam kui
metallidel

C. Termoplastide tõmbeelastsusmoodul on kaks suurusjärku madalam kui
metallidel

D. Termoplastide tõmbeelastsusmoodul on suurusjärgu võrra kõrgem kui
metallidel

E. Termoplastide tõmbetugevus on suurusjärgu võrra madalam kui
metallidel.

Score: 2,7/2,7


26.
Millise füüsikalise omaduse järgi eristada PE-HD või PP teistest polümeeridest?

Student Response

1. Läbipaistvus

2. Tihedus (on veest raske)

3. Tihedus (on veest kergem)

Score: 2,7/2,7


27.
Millised polümeerid on optiliselt läbipaistvad?

Student Response

1. PE-HD

2. PTFE

3. PMMA

4. PS

Score: 2,8/2,8
28.
Millist plasti kasutatakse tavapäraselt läbipaistva joogitaara valmistamisel?
Student Response

1. PE-LD

2. PS

3. PET

4. PC

Score: 3/3


29.
Kas inimese küüs kriimustab PMMA (polümetüülmetakrülaat) pinda?

Student Response

1. jah

2. ei

Score: 3/3


30.
Mida tähistatakse antud sümbolitega?
Student Response

1. Plasti tüüpe

2. Plastide taaskasutuskoode

3. Plastide vormitavust

4. Plastide purustatavust

Score: 3/3


31.
Kas termoplaste on võimalik vormida tava gravitatsioonvalumeetoditega?

Student Response

1. ei

2. jah
3. jah, piisava kuumutamise korral

Score: 3/3


32.
Miline materjali eripära võimaldab termoplastide taaskasutamist?

Student Response

1. Polümeerahelate vahelised füüsikalised sidemed

2. Makromolekulid

3. Ristsillatud võrkstruktuur

Score: 3/3


33.
Kas termoreaktiivplaste on võimalik taaskasutada ümbersulatamise teel?

Student Response

1. jah, kui granuleerida

2. ei

3. jah, lisandite lisamisel

Score: 3/3


34.
Milline on enamike termoplastide lubatav töötemperatuur?

Student Response

A. kuni 100 ºC

B. toatemperatuur

C. 250... 300 ºC

D. -40...120 ºC

Score: 3/3


35.
Plastide vormimise põhilised meetodid on:

Student Response

A. survetöötlus

B. valtsimine

C. survevalu
D. ekstrusioon

Score: 3/3


36.
Milline on enamiku plastide tihedus?

Student Response

A. 6000-7000 kg/m3

B. 1000-1500 kg/m3

C. 8000-9000 kg/m3

D. 500-1000 kg/m3

Score: 3/3

Kogu dokumendi sisu näeb kui laed faili alla
Autori kommentaar: Praktikum nr. 8