Masintõlge

50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti. Loe siit kuidas punkte saada 15 korda Seda faili on alla laetud 15 korda 14 lehte Lehekülgede arv dokumendis 06/03/2010 Kuupäev, millal dokument üles laeti

MASINTÕLGE
Masintõlge
• Tekstide automaatne tõlkimine
• Suudab tõlkida iseseisvalt
• Tõlkimisprotsess parem, kiirem,
säästlikum
• Praegu täielikult automatiseeritud
masintõlge puudub
Piiratud masintõlge
• Toortõlge – arusaamine teksti
tähendusest
• Piiratud sisendi tõlge – ette on antud
ainevaldkond ja lähteteksti formaat N:
TAUM-METEO ingl-prantsuse
ilmateated
• Eeltoimetatud tõlge – lauseid
lihtsustatakse N: EL dokumendid
Statistiline masintõlge
Sõnadele võib mitte leiduda vastet teises keeles

Kuidas käsi käib? – How is hand walking?(ingl k)
Õige variant – How are you?

Kivi kotti! – A rock into the bag. (ingl k)
Õige variant – Good luck!


T* produtseerimine ehk nimetatud parameetrite

väärtuste maksimeerimine
Masintõlke meetodid
• Otsetõlge
• Ülekanne
• Tõlkimine vahekeele e. interlingva
kaudu
Otsetõlge
• Asendatakse lähtekeele sõnad sihtkeele
omadega
• Järjestatakse sõnad ümber
• Saadakse korrektne sihtkeele lause


SYSTRAN – automaatne tõlkesüsteem

Ülekanne (1)
• Lähtekeele analüüs: morfoloogiline, semantiline ja
süntaktiline analüüs
• Ülekanne: pärast morfoloogilist, semantilist ja
süntaktilist analüüsi
• Sihtkeele süntees e genereerimine: semantiline,
süntaktiline ja morfoloogiline analüüs
Ülekanne (2)
Ingl k It´s snowing
Alus Öeldis – Lund sajab/

Öeldis Sihitis – Sajab lund.Tartu Ülikooli keskkonnafüüsika instituudi

ilmajaam METEO.
Tõlkimine vahekeele e.
Interlingva kaudu (1)

• Sisendlause täielik analüüs
• Saadakse tähenduse esitus vahekeeles
• Genereeritakse sihtkeele lause
Tõlkimine vahekeele e.
Interlingva kaudu (2)

Ingl k eat (sööma)


Saksa k kaks vastet essen (inimese

kohta) ja fressen (looma kohta)
Masintõlke keerulisus (1)
Homograafid – sõnad, millel on sama kirjapilt, kuid erinevad tähendused.

Mis teed? – a) küsitakse tegevuse kohta, mida kaaslane käesoleval
hetkel teeb.
b) küsitakse kaaslase teesordi soovi kohta. N: piparmündi tee.


Tuli – a) tuli ehk leek. N: Tormab nii, et tuli takus.
b) tegusõna „tulema”. N: Tuli talv ja tulid tuisud.


Viis – a) number viis

b) meetod kuidas midagi teha N: Sel viisil.
c) lauluviis, meloodia N: Peab viisi.
Masintõlke keerulisus (2)
Polüseemid – sõnad, millel on mitu võimalikku
tähendust sõltuvalt teistest sõnadest, millega nad
koos lauses esinevad.


Ingl k mouth of river, branch of bank


Eesti k metsavaht/mannavaht
Masintõlke hindamine
• Puhta teksti tõlkekvaliteet – arusaadavus ja mõistetavus,
täpsus, usaldatavus, stiil;
• Rakendatavus sõnastike koostamiseks ning
täiendamiseks;
• Laiendatavus uute keelepaaride ning uute
ainevaldkondade jaoks;
• Kulutused võrreldes inimese poolt läbiviidava tõlkega;
• Võimalus käivitada masintõlget oma tavalise
tekstitoimetusprogrammi seest;
• Nõuded arvuti riistvarale;
• Hind ja kiirus.
Kokkuvõte
• Masintõlge arenenum ja tegeletakse
intensiivsemalt
• Töötatakse välja uusi ja paremaid meetodeid
• Tulemuseks profesionaalsem ja
resultatiivsem MT
• Suuremat rõhku kvaliteedile ja
automatiseeritusele

Kogu dokumendi sisu näeb kui laed faili alla
Autori kommentaar: Masintõlke kohta koostatud slaidid (presentatsioon)