Martin Luther ja reformatsioon

50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti. Loe siit kuidas punkte saada 14 korda Seda faili on alla laetud 14 korda 16 lehte Lehekülgede arv dokumendis 26/02/2012 Kuupäev, millal dokument üles laeti

Martin Luther
ja reformatsioon
Martin Luther (1843 – 1546)

• sünninimi Martin Luder

• 1483-1546

• saksa talupoegliku päritolu
perekonnast
Õpingud
• 1501. aastal ta astus Erfurti ülikooli õigusteadust
õppima.
• 1502. aastal sai ta bakalaureusekraadi
• 1505. aastal magistrikraadi
• 17. juulil 1505 aastal astus ta augustiinlaste ordu
liikmeks.
• 1507. aastal alustas ta teoloogiaõpinguid
• 1512. aastal sai teoloogiadoktoriks.
Martin Lutheri hilisem tegevus
• korraldas evangeelse kiriku ja hariduse edendamist.

• vürstide toel rajas Põhja-Saksas usu-uuenduse, millest
kujuneski evangeelne luterilik kirik.

• koostas oma õpetuse kokkuvõttena väikese ja suure
katekismuse

• tõlkis Piibli saksa keelde. Oma tõlkega lõi Luther nüüdis-
saksa kirjakeele

• kirikukorralduses kaotas rooma-katoliku hierarhia,
vaimulike tsölibaadi, muutis jumalateenistuse
rahvakeelseks ja lihtsustas selle talitusi.
Viimastest eluaastatest
• Lutheri õpetus rajaneb pühakirjal.

• Paavst võitles uuenduste vastu ning Lutheri saatus oleks
olnud samasugune kui paljudel varasematel
reformaatoritel, kui sõbrad ei oleks teda varjanud

• Tema viimastest eluaastatest pärineb raevukas kirjutis
“Juutidest ja nende valedest”, mida Hitleri Saksamaal
kõrgelt hinnati

• Martin Luther suri Eislebenis 18. novembril 1546.
Reformatsioon

• Martin Lutheri seisukohtadest sai alguse reformatsioon

• Reformatsioon ehk usupuhastusliikumine sai alguse 16.
sajandil

• 31. oktoobril peetakse tänapäeval usupuhastuspüha
Usupuhastuse algus
• Wittenbergi paavsti esindaja Tetzel
müüs raha eest indulgentse
(patukustutuskiri)

• Martin Luther kirjutas teesid
indulgentside müümise vastu
ja naelutas need 31. oktoobril 1517
Wittenbergi lossikiriku uksele

• Saabunud palverändurid, kes olid
tulnud indulgentse ostma, mõistsid
Lutheri vastuväidete arukust.

• Äsja leiutatud trükikunst aitas Lutheri
sõnumit kiiresti levitada
Reformatsiooni põhiteosed
• Põhiliseks oli pühakirja autoriteet ja kristlase üldise
preesterluse rõhutamine

• 1520.a ilmusid reformatsiooni põhiteosed:
1. kirikukorraldust käsitlev “Saksa rahva kristlikule aadlile
kristliku seisuse parandamisest”,
2. sakramendiõpetust uuendav “Kiriku Paabeli
vangipõlvest”
3. usuõpetust ja eetikat ühendav “Ristiinimese
vabadusest”.
Martin Lutheri võitlus katoliku usu ja
paavstluse vastu
• 1520. a ütles end ametlikult lahti katoliku kirikust.

• 1520. a pani paavst Leo X Lutheri kirikuvande alla.

• Aastani 1522 oli Luther Wartburgi linnuses Saksi suurvürsti
Friedrich III Targa kaitse all

• 1522. aastal ilmus Lutheri tõlgituna Uus Testament.

• 1523-1525 kirjutas M. Luther 3 kirja Riia ja Liivimaa nn
jumalasõpradele
• Tema abielu endise nunna Katharina von Boraga pani aluse
vaimulikule abielule mitmes kristlikus traditsioonis
Reformatsiooni tulemus

Katoliiklikust kirikust
eraldusid
protestantlikud
harud
Luterlus Kalvinism Anglikaani kirik
Luterlus
• Eitatakse paavsti võimu ja katoliku kiriku pärimust

• Õndsakssaamine toimub vaid usu läbi Jumala armust

• Ainus autoriteet on Piibel

• Jumalateenistusel on pearõhk
jutlusel

• Luterluses on säilunud vaid kaks
sakramenti: ristimine ja armulaud

• Luterlust tunnistati 1555.aastal Augsburgi usurahuga.
Reformatsioon Eestis
• Liivimaale jõudsid uue usu jutlustajad 1523. aastal

• 1524. aastal toimus Tallinnas pildirüüste: purustati vana
usu sümboleid (pühapildid, kujud, altarid, reliikviad)

• 1533. aastal loodi side Wittenbergiga ja Tallinnas, Riias
ja Tartus kehtestati luterlik kirikukorraldus

• 1535. aastal ilmus esimene eestikeelne raamat – luterlik
katekismus
Martin Lutheri mälestusmärk
• 1862 aastal püstitati Martin Lutheri
mälestusmärk Harjumaal Kumna
kirikumõisa lähistel Keila külje alla

• Tegemist oli esimese mälestusmärgiga
millel eestikeelsed kirjad

• Ausammas oli ainus Martin Lutherile
pühendatud mälestusmärk kogu tollase
Vene tsaaririigi territooriumil

• Ka põhjamaades on Martin Lutherile
pühandatud mälestusmärgid üsna
harvad
Luther a.1520
Augustiini ordu mungana


Katharina von Bora
Kasutatud kirjandus
http://et.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther

www.virumaa.ee : VE: Luther, Martin

http://www.saksamaa.travel/ETI/kultuur_seiklus/unesco_ida_wittenberg.ht
m

http://martinluther.ee/martinluther.ee/Avaleht.html

http://www.muuseum.harju.ee/Moisad/arhitektuur_a_juugend_kumna_luth
er.html
Täname 

Kogu dokumendi sisu näeb kui laed faili alla
Autori kommentaar: eluloo esitlus