3. klassi I poolaasta matemaatika raudvara

10 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 10 punkti. Loe siit kuidas punkte saada 65 korda Seda faili on alla laetud 65 korda 2 lehte Lehekülgede arv dokumendis 01/12/2010 Kuupäev, millal dokument üles laeti

ARVUDE NIMED LIITMISEL: ARVUDE NIMED LIITMISEL:
7 + 6 = 13 7 + 6 = 13
LIIDETAV LIIDETAV SUMMA LIIDETAV LIIDETAV SUMMA
LIIDETAVAD on arvud, mida liidame. LIIDETAVAD on arvud, mida liidame.
SUMMA on liitmise tulemus. SUMMA on liitmise tulemus.
ARVUDE NIMED LAHUTAMISEL: ARVUDE NIMED LAHUTAMISEL:
14 - 6 = 8 14 - 6 = 8
VÄHENDATAV VÄHENDAJA VAHE VÄHENDATAV VÄHENDAJA VAHE
VÄHENDATAV on arv, millest lahutame. VÄHENDATAV on arv, millest lahutame.
VÄHENDAJA on arv, mida lahutame. VÄHENDAJA on arv, mida lahutame.
VAHE on lahutamise tulemus. VAHE on lahutamise tulemus.

VÕRDUS VÕRDUS
on kirjutis, milles esineb märk = . on kirjutis, milles esineb märk = .
N: 3=3, 7+5=12, a+5=9 N: 3=3, 7+5=12, a+5=9
VÕRRATUS VÕRRATUS
on kirjutis, milles esinevad märgid < ja >. on kirjutis, milles esinevad märgid < ja >.
N: 50>30, 20+30<90, 46-a>38, 31>a>29 N: 50>30, 20+30<90, 46-a>38, 31>a>29

Lahutamine on liitmise PÖÖRDTEHE. Lahutamine on liitmise PÖÖRDTEHE.
Ülesanne 73 + 2 = 75 Ülesanne 73 + 2 = 75
Pöördülesanne 75 – 2 = 73 Pöördülesanne 75 – 2 = 73
Ülesanne 99 – 3 = 96 Ülesanne 99 – 3 = 96
Pöördülesanne 96 + 3 = 99 Pöördülesanne 96 + 3 = 99

ARVU JÄRGUD: ARVU JÄRGUD:
SAJALISED

KÜMNELISED

ÜHELISED




SAJALISED

KÜMNELISED

ÜHELISED




136 = 1S + 3K + 6Ü 136 = 1S + 3K + 6Ü

1 3 6 136 = 100 + 30 + 6 1 3 6 136 = 100 + 30 + 6

35 = 3 K + 5 Ü 35 = 3 K + 5 Ü
35 = 30 + 5 35 = 30 + 5
3 K + 5 Ü = 35 3 K + 5 Ü = 35

Arvud, mida kirjutame ühe numbri abil, on Arvud, mida kirjutame ühe numbri abil, on
ÜHEKOHALISED ARVUD. ( 1 – 9 ) ÜHEKOHALISED ARVUD. ( 1 – 9 )

Arvud, mida kirjutame kahe numbri abil, on Arvud, mida kirjutame kahe numbri abil, on
KAHEKOHALISED ARVUD. ( 10 – 99) KAHEKOHALISED ARVUD. ( 10 – 99)

Arvud, mida kirjutame kolme numbri abil, on Arvud, mida kirjutame kolme numbri abil, on
KOLMEKOHALISED ARVUD. ( 100 – 999) KOLMEKOHALISED ARVUD. ( 100 – 999)
PAARISARVU lõpus on 0, 2, 4, 6 või 8. PAARISARVU lõpus on 0, 2, 4, 6 või 8.

Kogu dokumendi sisu näeb kui laed faili alla
Autori kommentaar: Koostasin selle materjali oma klassi lastele matemaatika raudvara vihiku jaoks. Nii ei kulu palju aega kirjutamisele. Kleebime vastava lõigu vihikusse, analüüsime, vajadusel tõmbame nooled, kkirjutame värviliselt pealkirja, joonime, paneme ette tärnid. Kirjutame juurde näitülesannete lahendused. Vihiku leheküljed on nummerdatud, sisekaanel on paljundus sisukorrast, kuhu kirjutame iga teema leheküljenumbri. Iga uus teema algab vihikus uuelt leheküljelt. Vihik on kasutamiseks mitmel aastal.