KategooriadViimati alla laetud

2.laboratoorne töö - 0 minutit tagasi
MATHCAD !
maatriksid
Põhjalik konspekt kordamiseks
filosoof, meta, platon, platoni, metafüüsika, aristoteles, moraal, sokrates, kant, descartes, olemise, tees, hinge, subjekt, hegel, anselm, universaalid, eetika, jumalatõestus, dialektika, loogik, loogika, marx, substants, epikuros, wittgenstein
Teadusfilosoofia - 7 minutit tagasi
Teadusfilosoofia eksami kordamisküsimuste vastused ehk kõikide seminaride küsimused
popper, paradigma, objektiivsus, vaatlus, normaalteadus, ekspert, seminar, chalmers, revolutsioon, teadusfilosoofia, eksperiment, raskus, eelteadus, revolutsioonid, traditsioon, vihalemm, pseudoteadus, näidis, kogukond, astronoomia, füüsikud, keemia
Bioinformaatika kodutöö 2 - 12 minutit tagasi
VAADELDAV VALK: Forkhead box protein O3 Transkriptide võrdlus Homo Sapiens FoxO3 järjestusega
gorilla, anubis, tuhkur, furo, putorius, mustela, ninasarvik, homo, impans, identsed, sapiens, sumatra, positiivsus
Näide
järva, laomajandus, eneseanalüüs, järvamaa, jalanõud, kindad, sortiment, firmast, tööülesanded, pinge, vastutustunne, iseseisvus, omaalgatus, meeskonnatöö, nõudlus, praktikaaruanne, tööriistad, võrgud, varuosad
Tsiviilõiguse üldosa - 13 minutit tagasi
Paul Varuli loengute konspekt
tsiviilõigus, teovõime, juhatus, eraõigus, juriidiline, juriidiline isik, äriühing, õigusnorm, koodeks, õigusvõime, õigusnormid, äriseadus, ühistu, mittetulundusühing, sihtasutus, võlaõigus, avalik õigus, üldkoosolek, äriseadustik
Lugemisoskuse mõiste. Tekstide liigid. Lugemise funktsioonid. Lugemisstiilid. Rasked tekstid....
pealkirja, lugemise, pealkirjad, lõiku, lõikude, kirjakeel, moto, ennustamine, tekstist, kirjakeelt, alapealkiri, tõlgendus, novell, publitsistika, släng, lihtsus, ilukirjanduslik, probleemist, mõttega, tundmine, lõpetus, publitsistlik, autorile
Majandusteooria - 14 minutit tagasi
Mikro ja makroökonoomika konspekt eksamiks
kõver, nõudlus, turg, konkurents, monopol, eelarvejoon, majandussubjekt, õik, pakkuja, piirkulu, funktsioon, pakkumiskõver, kulutused, kapital, mikro, samakulujoon, ostja, piirtulu, toodangumaht, nõudluskõver, hüvised
Inimtegevuse mõju keskkonnale - 20 minutit tagasi
happevihm, reostus, saastumine, õhu saastumine, vagula järv, võhandu, gaasid, saastunud, jõgi, lämmastikoksiid, metaan, rand, happevihmad, kemikaalid, kraan, kasvuhoonegaasid, kuiv, süsihappegaas, nafta, kalad, kontsentratsioon, atmosfääris
Tegemist siis esimese kursuse kodusetööga.
piirhälve
ETTEVÕTTE PRAKTIKA ARUANNE - 21 minutit tagasi
Elekter ja elektrisüsteemid, sissejuhatus, struktuur, hinnang, individuaalne töö
arvesti, hooldus, turva, odin, juhatus, klient, pinge, polütehnikum, pult, koolipoolne korraldus, varustamine, ettevõttepraktika, ettevõtte praktika, kaabel, faasiline, investeering, jooniste, realiseerimine, tasustamine, töö organiseerimine
Keskkonnaökonoomika konspekt 2011. aasta kordamisküsimuste põhjal. 42. vastuse õigsuses ei ole kin...
piirkulussurss, kõver, välismõju, nõudlus, piirkasulikkusssursid, tulevik, populatsioon, saasteaine, konkurents, veekogu, ökonoomika, lahend, saastaja, kogukulu, erasektor, loodusvara, loodusvarad, nõudluskõver, keskkonnaökonoomika, lahenda
SolidEdge v19 draft dokument. Täidetud kirjanurgaga. Nipp Hinne: 5
solid edge draft,silindriline hammasülekanne
Itaalia - 25 minutit tagasi
Väga suur ja mahukas uurimus Itaaliast koos piltidega. Rahvastik, rahvastikunäitajad,...
teenindus, põllumajandus, rooma, sierra leone, euro, alpid, vabariik, kuveit, eluiga, suremus, külmad, näitaja, sardiinia, sitsiilia, kuveit, koondtabel, import, itaalia ühendamine, kindlustus, sisemajanduse koguprodukt, kogutoodang, kirikuriik