KategooriadViimati alla laetud

kujutav geomeetria
Materjalis olemas soovituslik kirjandus, kasutatavad töövahendid jm üldine info aine kohta.
töövahendid,kordamisküsimused,riives,kujutav geomeetria,joonestamine,kodutööde vormistamine
Kordamisküsimused eksamiks 2013
kasvatust, kasvatustegevus, õppekava, lasteaia, lasteaed, kasvatustegevuse, lasteasutuse, kasvatuse, haridus, õppimis, fröbel, valdkond, eelkoolipedagoogika, valdkondade, seminar, printsiibid, direktor, kasvatamise, õppekavas, aastastele, koolieelse
Mängu mapp - 1 tund tagasi
lasteaia, pall, lasteaed, jänes, muusika, arendab, jalas, kingad, ringi, moodi, kogumik, lõpeta, oskuste, koordinatsiooni, sotsiaalse, korv, palu, mängude, õppekava, käsiraamat, lapsevanem, kunst, ajab, seoseid, järgmist, kahte, sõrm, vaatas, hoia
VÄÄRTUSKASVATUS - 1 tund tagasi
Väärtuskasvatusest. Minu enda arvamus ja analüüs ning kogemused.
väärtuskasvatus, haridus, eetika, silm, lasteaed, armastus, lastekaitse, rõõm, programmi, hoiakud, direktoriglusppekava, peeta, hommikusöök, lapsevanem, müüt, uuring, jälg, sini, lipp, postimees, psühholoogia, minu ema, väärtushinnangud
väärtuskasvatus, väärtuskasvatuse, pingutus, tulemuslik, väärtuslik, entusiasm, toimimiseks, tasandit, ettekujutuse, süstemaatiline, kokkuvõtvalt, avaldumise, kaasatud, läbiviimine, isiklikku, teistega, hoolivus, moraalsed, headus, esteetilised
Kokkuvõte raamatust. Vastused küsimustele: Mida uut ma teada sain? Mida ma juba teadsin? Ja mida...
õppekava, alusharidus, nähtamatu, lasteaed, pidev, personal, uudishimu, toetamine, kuulumine, õpetamine, suhtlemine, bioloogiline, sotsiaalne keskkond, õpetaja roll, hujala, õppematerjalid, uuenev alusharidus, uuring
Eeva Hujala raamatust "Uuenev alusharidus" tehtud kokkuvõte alates lk 40 kuni 108. Kokkuvõte on...
vaatlemine, õppimine, alusharidus, õppekava, teadlikkus, õpetamine, meetodid, vaatlusuhtlemine, piaget, pidev, motivatsioon, õpetaja roll, väljakutsed, õpipoiss, vöönd, õppijana, kultuurilised, teoreetiline, milleni, füüsilised, õppekorraldus
Mänguteooriad - 2 tundi tagasi
lapse mäng, mänguteooria, sfäär, mänguteooriad, käsitlus, sümbolmäng, koge, mänguasjad, nooruk, kujutlus, peegel, uurimine, erik, pidev, piaget, kultuurid, mängijad, beebi, väikelaps, eksistents, võistlus, kõndimine, freud, paradoks
Mäng ja lapse areng - 2 tundi tagasi
materjalis on kirjutatud kuidas mäng arendab last ning mängu teoreetikud. referaadiks kasutasin se...
lapse areng, mänguteooria, mänguasjad, mänguteooriad, loovus, tegevusetus, kujutlus, erutus, ellis, kriteeriumid, õppimine, signaalid, taju, puhkus, uurimine, mängulisus, arenguteooriad, bioloogilised, olemise, tegevuse kirjeldus, lapsevanem
Füüsika I konspekt - 2 tundi tagasi
soojus, laine, gaas, kiirendus, inertsi, taustsüsteem, punktmass, võrrand, termodünaamika, faas, taustsüsteemid, potentsiaalne, potentsiaalne energia, mool, vektor, võnkumised, jäävuse seadus, molekulaar, newtoni i, harmoonilise, entroopia
Mänguteooriad - 2 tundi tagasi
võgotski, spencer, sfäär, erikson, freud, piaget, lapse mäng, schiller, funktsioon, uurimine, koge, sport, fantaasia, meelelahutus, rousseau, organism, ärevus, locke, pidev, tüdrukud, depressioon, kardab, 1856, vibu, 1904, kategooria, tegevusetus
küsimuste vastused
poor, soojus, poorid, konvektsioon, talv, õhutihedus, difusioon, vill, molekul, soojuskiirgus, betoon, telg, voolamine, metall, tegur, massiiv, tellis, vent, õhuniiskus, soojajuhtivus, turbulentne, sirge, kuivamine, soojusjuhtivus, õhuvool, soolad
TTÜ aine Füüsika I praktikumitöö; kasutada malli või eeskujuna. Tabelis katseandmeid ei ole...
koormis, koormise, platvorm, magnet, elektromagneti, tabelid, kulgliikumine
Muu