KategooriadViimati alla laetud

Üürilepingu näidis - 30 minutit tagasi
Näidis üürilepingust
sisustus, kroon, tagatisraha, euro, eesti kroon, tartu linn, üürileping, allkiri, allkiri, arveldusarve, isikukood, kurss, lepingu lõppemine, elektrienergia, hooldus, maamaks
Asjaajamise alused - 1 tund tagasi
Dokumendid, ametikirjad jpm
dokument, protokoll, dokumendidndja, plank, paber, vorming, informatsioon, töötaja, dokumendihaldus, protseduur, element, käskkiri, koopia, komisjonllkiriktid, riskid, organisatsioon, eksemplar, ringlus, originaal, jälgsjaajamiskord, näidis
Soojustehnika konspekt - 1 tund tagasi
Soojustehnika alused, TD protsessid, -kehad jne.
soojus, gaas, mootor, ringprotsess, kompressor, soojuse, termodünaamika, termodünaamiline, kütus, gaasid, parameetridastunud, soojusmahtuvus, soojuslik, kolb, isohoorne, kompressorid, ideaalgaasastunud aur, sisepõlemismootor, põlemine
Lõputöö - Lastetuba - 1 tund tagasi
natuke lihvimist aga 4 saab nime vahetades kaa kätte.
krohvolm, betoon, seinad, rulleip, värvimineooni, liistud, liivapaber, nael, lagi, laed, pakend, pahteldamine, lage, rist, vahelaed, pihusti, karpöötaja, fibo, light, rasv, aluspind, akrüül, silur, müüritis, vundament, aluspinnassement
Krohvimine - 2 tundi tagasi
Iseseisev töö
välimine, tööriistad, korrosioonikaitse, tolm, aluspind, krohvimine, müüritööd, lahtised, lagi
Võlaõiguse konspekt - 8 tundi tagasi
andja, üürileping, valdus, võlg, avaldus, võs, ostja, müüja, võlgnik, võlausaldaja, müügileping, rendileping, suhe, garantii, võlaõigus, esindus, pakkuja, põllumajanduslik, käsundusleping, tahe, võlasuhe, takistuse, laenuleping, maksmine
Asjaõigus eksamikonspekt - 8 tundi tagasi
Õigusinstituut Tallinnas. Õppejõud oli Kaupo Paal.Teooria ning seminari kaasused koos...
valdus, asjaõigus, kinnistu, kinnistusraamat, kaas, päraldis, võlaõigus, põhiseadus, ülekandmine, tahe, kitsendus, kinnisasjaõigus, jagatav, hoonestusõigus, sätted, eraõigus, kitsendused, hüpoteek, piiratud asjaõigused, müüja, korteriomand
võlausaldaja, võlg, võlgnik, leppetrahv, viivis, intress, valdus, garantii, võlaõigus, võs, tagatised, suhe, õiguskaitse, tüüptingimus, käsiraha, intressimäär, käendaja, ülesütlemine, andja, rahasumma, kõrvalkohustused, teadlane, kulutused
menetlus, haldusmenetlus, abinõu, proportsionaalsus, avalikkus, haldusmenetluse seadus, lahend, aktidslikkus, õigusakt, tõhusus, merusk, riigikohus, ametnik, riigieelarve, piirangud, sõnastus, piiramine, lihtsus, proportsionaalsuse põhimõte
1. Sissejuhatus ainesse Avaliku halduse ja haldusõiguse mõiste (sh eristamine eraõigusest).2....
haldusakt, menetlus, haldusõigus, haldusleping, halduskohtu, pädevus, vaidlus, haldusmenetlus, õigusakt, ametnik, haldusaktid, õiguskaitse, asutused, õiguste kaitse, proportsionaalsus, rikutud, organid, riigivõim, kolleegium, proportsionaalne
Asjaõigus - 8 tundi tagasi
Asjaõiguse seminarid (vastused) koos konspektidega
valdus, kaas, ostja, kostja, hagi, kaasomand, kaasus, hageja, asjaõigus, võs, teenija, vaidlus, lakk, menetlus, päraldis, riigikohtu, suhe, võlgnik, korter, lahend, kinnistusraamat, omandiõigus, võõrandamine, seltsinguleping, ühisomand, vabaabielu
TRIGONOMEETRIA VALEMID - 10 tundi tagasi
TRIGONOMEETRIA VALEMID: *täiendusnurk *negatiivne sin, cos, tan, cot, *põhivalemid ja nende järel...
tangens, arccos, arctan, arccot, arcsin, teisendamine, siinus, koosinus, täisarv, arkusfunktsioonid, lahendusvalemid, nurga summaonomeetriaonomeetria põhivalemid, põhivalemid, täiendusnurga valemid, funktsioonide summaonomeetrilised
eraisiku pankroti uurimine .Samas on teema eesti tingimustes uurimiseks üliraske .Hõlmab ennemini...
pankrot, maksejõuetus, võlgnik, võlausaldaja, pankrotiavaldus, hagi, maksevõime, pankrotiasja, muudatus, kokk, tsiviilkohtu, kriteerium, aastaraamat, hagita, tsiviilkohtumenetlus, püsivuse, pankrotihoiatus, menetlused, vabastamine, aspektist, kostja
Füüsika eksam. - 12 tundi tagasi
Füüsika eksami kordamisküsimuste vastused, väga hästi lühidalt kokku võetud, ise sain hindeks 4...
gaas, potentsiaal, laine, vektor, elektron, kiirendus, soojus, vooluallika, elektrilaeng, molekulid, rist, pinge, elektronid, elektrivool, elektriväli, dielektrik, elektrivälja tugevus, laengukandja, inerts, korrutis, siseenergia, võrrand, elektrilaengu
Muu