KategooriadViimati alla laetud

Taju - 27 minutit tagasi
taju liigid, taju omadused, Eesti taju uurijad
taju, parapsühholoogia, protsessideadvus, gibsonunnetusprotsessid, ülekandmine, kategooriaaju liigid, stereotüpiseerimine, ökonoomsus, kulgemine, mõtestatuselepaatia, empaatia, samastamine, kadeduserviklikkus, struktuursus, infotöötlus
TTK-Taktikalised Tingmärgid - 30 minutit tagasi
tingmärgid, taktikalised, varustus, vastane, tank, neutraalne, luure, trans, teenistus, tingmärk, fire, support, miinipilduja, supply, õhudessant, eesmine, control, operatsioonid, pioneeri, tõkke, indikaator, laks, kompleks, communication, unit, kahur
Siit saab alguse rootsi keele õppimisele ja arendamisele
mitmus, sõnadega, omadussõna, ainsus, mitmuse, nimisõna, kond, määrsõna, asesõna, vabrik, tegusõna, ainsuse, asesõnad, omadussõnad, määrsõnad, õuna, infinitiiv, omadussõnade, kääne, olevik, omastav, õunad, ehitas, käänd, moodustatakse
Rootsi keele eessõnad - 2 tundi tagasi
Eessõnad koos näitega, hea materjal rootsi keele õppijale.
under, till
Reaalselt toimiv koridori- ja trepikoja valgustuse el.skeem. Kõik tuled kustuvad nii trepi, kui ka...
valgustus
Tervis kui kogu elu alus Liikumise mõju organismile Liikumine- tervislik eluviis Füüsiline tegevu...
jooks, lihase, treening, jooksmine, treeningu, ujumine, käimine, organism, spordiala, lihased, stress, rulluisutamine, punalibled, liigese, matkamine, kehaline, spordialad, rasv, organism, vereringe, energiakulu, kopsud, tervislik eluviis, võimekus
ettevõtja, eetika, äriplaan, organisatsioon, töötaja, klient, äriidee, klienti, ettevõtlus, koodeks, konkurents, tulevik, faktorid, turg, informatsioon, visioon, ettevõtjana, ärieetika, uuring, ettevõtjad, prognoosid, eetikakoodeks, konflikt
Rendipinna üleandmise-vastuvõtmise akt koostatakse selleks, et anda poolte vahel sõlmitud...
seisukord, vajadusel, järgmised, vastuvõtmise, eksemplar, fikseeritud, koostatud, lehel, poolte, koostanud, viidatud, lepingus, sätestatud
Käsundusleping - 7 tundi tagasi
osutamise, lepingus, poolte, kirjaliku, käigu, lepingust, isikukood, vastuvõtmise, asjaoludest, dokumendid, vajadusel, teated, läbirääkimiste, lahendada, postiga, vastuvõtmine, vormis, osutatava, aadressiga, käsundusleping, kehtib, varalise, sellise
Lepingut võib kasutada juhul, kui tööd teeb füüsiline isik, kes ei ole füüsilisest isikust ettevõtja...
töövõtja, tellija, töövõtja, mõistlik, poolte, puuduse, lepingus, vastuvõtmise, arveldusarve, kohustust, loetakse, isikukood, faks, esinemise, lepingust, makse, võtma, dokumendid, maksuvaba, kirjaliku, läbirääkimiste, asjaoludest, koheselt
Esimene maailmasõda - 16 tundi tagasi
28. juunil 1917 korraldati Sarajevos atendaat Franz Ferdinandile. Seda kasutasid keskriigid sõja...
revolutsioon, rinne, serbia, türgi, partei, läänerinne, idarinne, belgia, bulgaaria, galiitsia, kommunistid, sakslased, komitern, vastuolud, kriisi, armee, organisatsioon, ukraina, esseerid, ajutine valitsus, slovakkia, asutav kogu, moskva, sõjategevus
1. Tutvumine organisatsiooni organisatsioonilise struktuuri ja tegevusvaldkondadega 3 2. Turunduste...
arve, raamatupidaja, kassa, põhivara, inventuur, dokument, dokumendid, varad, lepingud, order, tehingud, aktid, sularaha, vald, seitse, töötaja, eris, algdokument, tarnijad, algdokumendid, senti, aruanded, arved, investeeringud, välisvaluutatehingud
Tutvumispraktika aruanne - 17 tundi tagasi
Tegemist on Tallinna Majanduskooli tuvumispraktika aruandega. Praktika on tehtud IT teenuseid pakku...
inventuur, dokument, põhivara, raamatupidaja, varad, sularaha, arved, kursitaja, programmi, pank, kassa, dokumendid, klient, juhatus, deebet, aktid, pearaamat, kreedit, personalitöö, laos, võlad, tehingud, turundus, kulumjaotus, avaldus
Eesti Vabariik 1920 - 1940 - 17 tundi tagasi
I Majanduselu. Suur kriisII Riigikord ja sisepoliitikaIII Välispoliitika
põhiseadus, päts, põllumajandus, välispoliitika, erakonnad, konflikt, talud, nsvl, riigivanem, kriisi, okupatsioon, majanduspoliitika, mäss, majanduskriis, riigipea, majanduselu, partei, larka, organisatsioon, andres larka, suurbritannia
Muu